OBS! Denna webbplats är under utveckling

Vår nuvarande officiella hemsida hittar ni på slojd.nu

Läromedel

för slöjden

Slöjdlexikon Slöjdportfolio Bildportfolio

nytt.slojd.nu/
  • På Slöjd.nu hittar du lättanvända lösningar för hela slöjden: textil, trä, metall och övriga material
  • Här får du komplett innehåll för varje ämne, med uppgifter och tydliga instruktionsfilmer för eleverna
  • Du som lärare får avlastning i ditt arbete och möjlighet att fördjupa lärprocessen med varje elev

Slöjdlexikon

Ditt digitala uppslagsverk
På Slöjd.nu hittar du lättanvända lösningar för hela slöjden: textil, trä, metall och övriga material. Här får du komplett innehåll för varje ämne, med uppgifter och tydliga instruktionsfilmer för eleverna. Du som lärare får avlastning i ditt arbete och möjlighet att fördjupa lärprocessen med varje elev.

Slöjdportfolio

Ditt digitala undervisningsstöd
Följ och ge feedback på elevens utveckling. Slöjdportfolio är ett digitalt stöd som underlättar undervisningen. Eleverna dokumenterar själva sitt arbete och du som lärare får ett bra bedömningsstöd och betygsunderlag.

Bildportfolio

Elevens digitala portfolio
Genom Bildportfolio får eleverna inspiration och dokumenterar sina egna kreationer. Med alla alster på en plats kan du följa elevens kunskapsresa genom hela skolgången, vilket ger bra underlag vid betyg och bedömning.